assalamualaikum wr.wb

sugeng enjing saestu para bapak guru kita ingkang kula hormati. Mari kita pada pada syukuran ingkang untuk kita panjataken ing tuan sing kuasainjing niki kula ngusulaken halaman penddikan nasional. Lan kula kang ngusulaken ora dawa.pendidikan nasional lakune gwe murid agawe murid bisa ~ ndapetaken training sing pantes lan agawe ngejar cita citane para anak laki-laki mudi. Wis samenten kula sesorah wasalam mualaikum wr.wb"}>" data-test="answer-box-list">


Anda sedang menonton: Pidato bahasa jawa tentang hari pendidikan nasional

*

assalamualaikum wr.wb

sugeng enjing saestu para bapak guru kita ingkang kula hormati. Mari kita pada pada syukuran ingkang kita panjataken ing bapak sing kuasa

injing niki kula ngusulaken hal penddikan nasional. Lan kula kang ngusulaken ora dawa.

pendidikan nasional lakune gwe murid agawe murid sanggup ndapetaken training sing pantes lan agawe ngejar cita citane para anak laki-laki mudi. Wis samenten kula sesorah

wasalam mualaikum wr.wb


*

*

*

*

Bada nempo buhaya katindihan kai gede,munding teu mikir singa langsung...tolong jawabanya dong kakak2 segenap kedalam bahasa sunda​
Pak guru : "wayakendi harjaba 2 poindipengeti?" murid :"*o18 septembero 18 novembero18 oktobero 18 desember​
3.gawea wacan deskripsi saparagrap wae ngenani cat, dll ing ndwangsulan: 4.kepiye watak paraga karna ing crita gathutkaca gugur?wangsulan :​
2.Kapiliha satunggal wangsulan ingkang leres. B menawi pernyataan leres lanwangsulan S menawi pernyataan lepat.1 B-S Sandiwara menika sami kalivan kes…enian kethoprakB-S Ciri-ciri sandiwara menika wonten pacelathon.3. B-S Ing sandiwara boten kedah wonten konflikipun5-S Langkah ingkang sepindhah kangge nyerat sandiwara inggih menikanemtokake ide ide utawi gagasan.B-S Ing naskah sandiwara boten wonten istilah babak utawi episode.Piwulang 3 Teks Sandiwara​
Legenda iku crita person kang ana gayutane utawa dihubungake karo...a.budayab.sejarahc.prastawad.budayajawab miliki kak please​
Uji kgwulangan 4a. Wangsulana kanthi milih siji wangsulan (a, b,sing kokanggep paling bener!1. Bapak pucung renteng-renteng kaya kalung,dawa kerajaan ula,…penmaloneyforwv.comkanmu wesi miring,sing disaba si pucung mung turut kutha.tembang ing dhuwur guru gatrane anaa. 4c.6b.50.7nim dhuwur wangsulane​
1. Apa irah-irahane tembang kasebut?2. Maafkan saya isine tembang kasebut?3. Maafkan saya iku gugur gunung?4. Maafkan saya tegese legawa?5. Pakaryan ditindakake karo kancane iku…kepiye?​

Situs ini menggunakan maloneyforwv.comokie berdasarkan kebijakan maloneyforwv.comokie . Kamu mungkin menentukan kondisi menyimpan dan mengakses maloneyforwv.comokie di browser
Lihat lainnya: Terbaru Link Download Minecraft Versi 1.16 Nether Update, Download Minecraft Pe Versi 1

PL: maloneyforwv.maloneyforwv.comm.plRU: Znanija.maloneyforwv.commES: maloneyforwv.maloneyforwv.comm.latPT: maloneyforwv.maloneyforwv.commm.brFR: Nosdevoirs.frTR: Eodev.maloneyforwv.commRO: maloneyforwv.maloneyforwv.comm.roHI: maloneyforwv.maloneyforwv.comm.inPH: maloneyforwv.maloneyforwv.comm.phUS: maloneyforwv.maloneyforwv.commm