maloneyforwv.com, sampanye - Bagi kamu, khususnya yang pernah mengenyam pelatihan di hutte Pesantren, kata-kata mutiara bahasa Arab tentu sudah noël asing lagi. Inskripsi mutiara bahasa Arab ataukah dikenal menjangkau mahfudzot ini merupakan suatu hal apa penting.

Anda sedang menonton: Kata kata bahasa arab tentang bersyukur

Setiap hari seorang mahasiswa diwajibkan memorandum kata-kata mutiara bahasa Arab pantas tingkatan kelasnya. Namun, tidak hanya menghafal, setiap murid didorong dan diuji untuk meresapi mahfudzot apa ia terima sebagai bekal hidup.


Kata-kata mutiara tersebut merupakan satu di antara ungkapan-ungkapan pilihan yang dibuat atau diucapkan malalui para pujangga di zaman dulu. Inskripsi mutiara di dalam bentuk bahasa Arab selain indah, pengutipan tersebut bermuatan makna.

Ada kerumunan kata-kata mutiara bahasa Arab apa bisa kamu baca, seperti kata mutiara kyung kehidupan, cinta, motivasi, inspirasi, atau nasihat. 

Kamu juga bisa menggunakannya kemudian inspirasi bagi diri sendiri, keluarga, dan teman. Bahkan, belakangan inskripsi mutiara bahasa Arab kerap dijadikan statusnya di media sosial.


2 dari 5 halaman

Kata-Kata Mutiara Bahasa Arab


*

Ilustrasi Muslimah. Credit: freepik.com
1. "Man saaro alaa darbi wasola."

(Barang siapa walk pada jalannya, maka dia ini adalah sampai di ~ tujuannya)

2. "Man jadda wajada."

(Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan)

3. "Man shobaro dzhofiro."

(Barang siapa yang bersabar, maka dia menjadi beruntung)

4. "Man qoola shidquhu qolla shodikuhu."

(Barang siapa yang sedikit kejujurannya, sedikit pulalah temannya)

5. "Jaalis ahlash shidqi wal wafa."

(Bergaulah mencapai orang yang jujur dan menepati janji)

6.

Lihat lainnya: Park Hae Jin Ki-Joo Film Dan Acara Tv, Jin Ki Joo (진기주)

"Mawaddatush shodieqi tadzharu waktadh dhieq."

(Kecintaan seorang teman itu, ini adalah tampak pada times kesempitan)

7. "Wa maa ladzatu Illaa ba"dat ta"bi."

(Tidak ada kenikmatan kecuali nanti kepayahan.)

8. "As shobru yu"ienu a"la kulli amalin."

(Kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan)

9. "Jarib wa laahidzh takun a"arifan."

(Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau enim orang yang tahu)

10. "Uthlubil ilma minal mahdi ilal lahdi."

(Tuntutlah ilmu since dari buaian hingga liang kubur)


3 dari 5 halaman

Kata-Kata Mutiara Bahasa Arab


*

Ilustrasi Islam. (Photo by Khusen Rustamov ~ above Pixabay)
11. "Baidhotul yaumi khoirun min dajajatil ghoddi."

(Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari)

12. "Al waktu atsmanu minadz dzahabi."

(Waktu itu lebih berharga daripada emas)

13. "Al aqlus salim fiel jismis salim."

(Akal apa sehat akun itu terletak di atas badan apa sehat)

14. "Khoiru jaliesin fiez zamaani kitaabun."

(Sebaik-baik teman duduk diatas setiap waktu adalah buku)

15. "Man yazro" yahsud."

(Barang siapa yang menanam pasti ini adalah memetik (mengetam)

16. "Khoirul ashab guy yaduhulluka alal khoir."

(Sebaik-baik teman menemani itu ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan)

17. "Laulal ilma lakaanannaasu kal bahaaim."

(Kalaulah tidak untuk ilmu, niscaya human itu such binatang)

18. "At ta"alumu fishighori kannaqsyi alal hajari."

(Belajar di waktu kecil itu sebagai mengukir di ~ batu)

19. "lan tarji"al ayyamul lati madhot."

(Tidak akan pernah kembali lagi hari-hari apa telah berlalu)

20. "Ta"allamanna shoghiron wa"mal bihi kabieron."

(Belajarlah di waktu kecil dan beramalah dengannya di waktu besar)


4 dari 5 halaman

Kata-Kata Mutiara Bahasa Arab


*

Ilustrasi jumlah orang mutiara, bahasa Arab. (Photo top top Freepik)
21. "Al ilmu bilaa amalin kasyajari bila tsamarin."

(Ilmu tidak punya amal atau praktik bagaikan pohon yang noël berbuah)

22. "Al ittihadu asasun najaah."

(Persatuan adalah pangkal keberhasilan)

23. "Laa tahtaqir miskienan wa kun lahu mu"ienan."

(Jangan engkau menghina setiap orang miskin dan jadilah penolong baginya)

24. "As syarofu bil adabi laa bin nasabi."

(Kemuliaan itu buat adab kesopanan (budi pekerti) bukan untuk keturunan)

25. "Salamatul insan fie hifdzil lisan."

(Keselamatan human itu terdapat batin penjagaan lidahnya (perkataannya)

26. "Adaabul mar"i khoirun min dzahabihi."

(Adab seseorang itu lebih baik (lebih berharga) daripada emasnya (kekayaannya)

27. "Suul khuluqi yu"di."

(Budi pekerti ataukah akhlak apa buruk menyertainya menular)

28. "Afatul ilmi one nisyan."

(Bencananya ilmu adalah lupa)

29. "Idza shodaqol azmu wadhohas sabil."

(Jika ada kemauan apa sungguh-sungguh, pasti terbukalah jalannya)

30. "laa tahtaqir guy dunaka wa likulli sain maziyah."

(Jangan menghina seseorang apa lebih turun daripada kamu untuk setiap setiap orang mempunyai kelebihan)


*

31. "Ashlih nafsaka, yuslih lakan naas."

(Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain ini adalah baik padamu)

32. "Fakkir qobla an ta"zam."

(Berpikirlah sebelum sebelum kamu berbuat)

33. "Man arofa bu"das safari ista"adda."

(Barang siapa yang tahu kurang sopan sebuah perjalanan, hendaklah dialah bersiap-siap)

34. "Man hafaro hufrotan waqo"a fieha."

(Barang siapa apa menggali lubang, maka become terperosoklah ia di dalamnya)

35. "Aduwwun aaqilun khoirun min shodieqin jahielin."

(Musuh yang pandai menemani itu lebih baik daripada sahabat apa bodoh)

36. "Utruk asy-syarro, yatrukka."

(Tinggalkanlah olehmu keburukan, niscaya ragum itupun ini adalah meninggalkanmu)

37. "At"ib jismika, walaa tut"ib "aqlaka."

(Penatkanlah tubuhmu dan jangan kau penatkan pikiranmu)

38. "Ihrish "alaa hifdhil quluub minal adzaa, farujuu"uhaa ba"dat tanaafur, yas"ub."

(Berusahalah engkau untuk menjaga trấn dari rasanya sakit buat tenangnya trấn setelah saling menjauh itu, sangatlah sulit)

39. "Ihfazh lisaanaka wahtariz min lafzhihi, falmar-u yaslamu billisaani waya"thob."

(Jagalah olehmu lisanmu serta berhati-hatilah dan kudanya (lisan) untuk seseorang itu dapat selamat dengan lisannya, dan sanggup celaka mencapai lisannya pula)

40. "Ahmadul balaaghoh ash-shumtu hiina laa yuhsinul kalaam."

(Keindahan bahasa yang paling terpuji adalah membungkam ketika perkataan tak lainnya memberi kebaikan)

 

Sumber: Abimuda, Ricky-elfaqru313

 

Dapatkan kumpulan artikel kata-kata mutiara berbeda dengan mengeklik koneksi ini.


Berita video wawancara Pep Guardiola soal minimnya jumlah gol manchester City saat ini