2. "Kula kalawingi sowan menyang dalme bu guru". Tembung kasebut kelebu tembung..!3. "Aku dekwingi weruh ...... Tindak daleme pak lurah". Isien cecek cecek kuwi kanggo basa song trep !"},"id":1965376,"maloneyforwv.comntent":"1. What kui tembung ngoko lugu ?2. Maafkan saya kuwi tembung krama alus ?3. Gawea loro maloneyforwv.comnto masing masing tembung kuwi !">" data-test="answer-box-list">


Anda sedang menonton: Contoh soal unggah ungguh basa jawa

*

1. Gawea tembung ngoko alus sijiae !2. "Kula kalawingi sowan menyang dalme bu guru". Tembung kasebut kelebu tembung..!3. "Aku dekwingi weruh ...... Tindak daleme pak lurah". Isien cecek cecek kuwi kanggo basa song trep !
*

*

1. Maafkan saya kui tembung ngoko lugu ?2. Maafkan saya kuwi tembung krama alus ?3. Gawea loro maloneyforwv.comnto masing masing tembung kuwi !
______ teh paamprok susi jeung lina di palebah pengkolan.kecap panganter nu saluyu jeung kalimah di luhur nyaeta sila dijawab plis ka cepet mau dik…umpulin​
1. Jlentrehna babagan tata cara nulis naskah jawa 2. Jlentrehna bedane menawa naskah rekan karaketan sandhangan pepet kalasan menawa kareketan sandhan…gan wuku,layar utawa cecak! 3. Maafkan saya kang diarani sandhangan ing aksara jawa iku? 4. What gunane aksara swara iku? jlentrehna! 5. What kang komangerteni babagan aksara jawa? jlentrehna kang prasaja! di membantu teman-teman​
1. Kacarita, sri ramawijaya ngutus anoman minangka duta tumuju ing ngalengka supayagolek sisik melik ngenani kahanane dewi sintin ing bangsa alengka ng…iras ngukur sepirakekuwatane keraton ngalengka. Anoman dititipi pusaka ali-ali sotyaludira minangkabukti yen dheweke bener-bener utusane raden rama. Anoman bisa ~ ketemu dewi sintakang dikancani dewi trijatha.anoman matur manawa utusane rama lan ali-ali sotyaludira miangka buktine. Nangingsadurunge rampung anggone crita, konangan indrajid sawadyabalane. Anoman bisakarangket, banjur kasowanake bugar rahwana. Dening rahwana, anoman arepkapidana diobong urip-uripan. Anoman kang sekti mandraguna sanggup ucul saka genisenajan memanggang lan sikile dibanda.saka wacan kasebut, tulisen telung pitutur luhur kang sanggup kapethik!​
¹. Kena what dadi pranatacara kudu nggatekake hal busana???².gawea atur pamuji ing teks pamedhar sabda sajeroning adicara pangetan dino kamerdekaan !!!…​
1. Pupuh mijil miboga watek (gambaran) .........2. Tinaha manusa ayabatur?3. Naon nudumaksud kecap sifat?4. Pek sebutkeun paling seleutik 3 kecap sifa…t!5. Paribasa sapapait samamanis hartina .......6. Jumlah sekar pupuh kabehnaaya sabaraha .......7. Dina pupuh niyi aya gutu wilang aya oge guru lagudina sapadana ayasabaraha padalisan pupuh nujil ........8. Guru wilangan hartina .....9. Prak gieun kalimah ngagunakeun kecap sifat!- gede=- leutik=10. Pek jieun pupujian most saeutik sapada!tolong ya kak.. ​
1. Tuliskeun babandingan atawa tumbukana nada laras pelog,madenda 5=p kana laras salendro!2. Naon anu dimaksud layeutan swara?kak silakan bantu secepat…nya!!​


Lihat lainnya: Berapa Harga Jahe Gajah Di Medan Hari Ini Dan Terlengkap Beserta Infonya

1.apa irah-irahan wacana iklan kasebut? wangsulan:2. Sapa bae paraga neng iklan kasebut?wangsulan :3. Ragam basa apa bae song digunakake dening paraga…?wangsulan :4. Sekang wacan kasebut obat maafkan saya sing tawaraken?wangsulan:5. Apa bae maloneyforwv.comntent kandhungan zat positif neng obat song deiklana kuwe?wangsulan:6. What khasiate obat neng wacana iklan kasebut?wangsulan:7. Sebutna papan ngendi bae song nyedhiakna obat kuwe?wangsulan :8. What piwelinge tengah seliyane ngombe obat?wangsulan:9. Sebutna syarat quảng sing apik!wangsulan:10. Iklan biasane kaemot/demuat neng endi bae?wangsulan :​