Pawarta merupakan sebuah arti kata dari news dalam bahasa jawa. Kemiripannya halnya dengan news pawarta luaran tujuan mengabarkan/ memberitahukan/ menceritakan kyung sebuah kejadian/ peristiwa yang terjadi.

Anda sedang menonton: Contoh berita bahasa jawa tentang banjir


Adapun pengertian pawarta di dalam bahasa jawa dapat kita simpulkan sebagi berikut:Bentuk cetakBisa awujud majalah/ menginformasikan contone: majalah djokolodang, majalah panjembar semangat, lan sanesipun.
Bentuk Siaran
Bentuk ditayangkan iki diatas samya kanthi liwat linguistik anangeng mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta menika. Contone: berita bahasa jawa TA TV, berita bahasa jawa JOGJA TV, news bahasa jawa Radio Persatuan, news bahasa jawa TV Semarang, lan sak panunggalane.
Liwat Internet
Wis genah bentuk siji iki yaiku sawijining berita basa jawa utawa pawarta basa jawa sing dicawisake lewat media internet bisa awujud maloneyforwv.comsite utawa blog. Contone situs song nyawisake berita basa jawa: pawarta bahasa jawa, sesorah jawa, kumpulan tale bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, lan sak panunggalane.
Bentuk lisan
Yen bentuk lisan ini mungkin dicawisake saka sapa wae, ateges warta song dicawisake langsung saka sing ngerteni pawarta datheng tiyang ingkang pun paringi pawarta. Contone: anak marang bapak, utawa sewalike.
Unsur Pawarta
Wondene unsur-unsur ana pawarta di ~ karo unsur sing ana ing berita yaiku nggamblangna babagan.Apa = Kedadean what sing bakal dicawisake.Sapa = Sapa sing ngalami kedadean kasebut.Kapan = ketika kedadean kasebut dumadi.Kepriye = Kepriye kedadean kui sanggup dumadi .Nengndi = Ana board ngendi kedadean kui dumadi.Kena apa= Merga maafkan saya kedadean kasebut dumati.Pawarta sing paling apik yaiku warta song nduweni 5 unsur kepala sing wis kasebut neng nduwur mau. Mila saking menika siring kasebut 5W + 1H.Warta ingkang menaiknya kedah nduweni pirang-pirang sifat yaiku aktual, faktual utawa nyata, cekak aos, narik kawigaten utawa menaiknya kanggo dingerteni, unik, uga jangkep.
Kumpulan Pawarta Terlengkap ,pawarta bahasa jawa, pawarta bahasa jawa Terlengkap, pawarta bahasa jawa singkat, pawarta bahasa jawa hama alam, pawarta bahasa jawa pendidikan, pawarta bahasa jawa terbaru 2019, pawarta bahasa jawa 5w+1h, pawarta bahasa jawa gunung meletus, Contoh Pawarta Terbaik, Pawarta yaiku, pawarta adalah, pawarta aktual, pawarta anyar, pawarta artine, pawarta oriental games, pawarta aktual bahasa jawa 2019, pawarta b jawa, pawarta b.jawa 5w+1h, pawarta b.jawa singkat, pawarta b jawa 2019, pawarta b.jawa terbaru, pawarta b.jawa terkini, pawarta b.jawa kecelakaan, pawarta b jawa krama, contoh pawarta b.jawa, pembukaan pawarta b.jawa, pawarta cekak,pawarta contoh, pawarta cerita, pawarta batin bahasa indonesia, pawarta ekonomi
Pawarta bahasa jawa bencana membanjiri – koordinator Tim reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulanangan Bencana quenn (BPBD) Pidie, Effendi ngarani social saiki ing jero kaanan dingin panik.
Sementara kuwi, insula katampa, tentang gebug 21.05 Wib, banjir uga ngamba neng sacacah desa wilayah Kecamatan Mutiara wetan ngusul luapan kali Tiro.

Lihat lainnya: Analisis Tentang Hubungan Pola Tempat Tinggal Dengan Bercocok Tanam ​


*

Miturut Abu sabar, sakanggonan gedhe roti isi daging sing omahe ana ing pinggir quenn aliran kali (DAS) Tiro wis mengungsi menyang kutha mini (Beureuenun).
*

Belum ada Komentar untuk "https://maloneyforwv.com/contoh-berita-bahasa-jawa-tentang-banjir/imager_2_2865_700.jpgContoh Pawarta atau berita Dalam Bahasa Jawa ( Bencana banjir Ing Pidie )"https://maloneyforwv.com/contoh-berita-bahasa-jawa-tentang-banjir/imager_2_2865_700.jpg