Golongan asnaf apa layak penerimaan zakat. Siapa apa layak menerima zakat batin Islam? Adakah zakat buat orang delapan sahaja? bagaimana pula dengan anak yatim, janda / ibu tunggal, OKU, pelajar dan burger emas?

Yang pasti hanya lapan golongan asnaf apa layak dan berhak resepsi zakat. Sekiranya seseorang sendiri anak yatim / medang tunggal / OKU / pelajar / warga emas tersebut termasuk dalam kalangan asnaf yang lapan, maka dia layak resepsi zakat. Sekiranya noël termasuk di dalam asnaf apa lapan, maka dia noël layak menerima zakat.

Asnaf apa lapan ini ada pidato di batin Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah in ~ -Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah karena orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf apa dipujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba, orang-orang apa berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang apa sedang batin perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui another Maha Bijaksana.

8 Golongan Asnaf yang Layak penerimaan Zakat

*

Berikut adalah penerangan mengenai 8 golongan asnaf apa layak penerimaan zakat.

Anda sedang menonton: Asnaf yang berhak menerima zakat

FAKIR

Asnaf fakir ialah rakyat Islam yang tiada harta atau pendapatan, ataukah ada harta atau pendapatan tetapi noël mencapai 50 peratus daripada had kifayah dirinya dan tanggungannya. Had kifayah (had kecukupan) merujuk kepada kadar minima bagi keperluan asas dalam kehidupan seseorang, yang dinilai berdasarkan 6 aspek keperluan asas iaitu perlindungan, makanan, pakaian, perubatan, pelatihan dan pengangkutan.MISKINAsnaf miskin ialah orang Islam apa mempunyai harta ataukah pendapatan yang hanya boleh menampung lebih 50 peratus keperluan dirinya dan tanggungannya tetapi masih belum mencecah had actually kifayah*.AMILAmil (pengurus zakat) ialah individu ataukah institusi yang terlibat secara langsung mencapai institusi zakat kemiripan ada di dalam mengurus dan mentadbir halaman ehwal pungutan, pengagihan atau yang mengawasi urusan kewangan zakat. Di Malaysia, amil dilantik malalui setiap Majlis keagamaan Islam Negeri.MUALLAFMereka yang dijinakkan hatinya atau mereka apa diharapkan kecenderungan hatinya buat menerima Islam atau apa memeluk Islam (tetapi belum kukuh Islamnya) ianya dibahagi kepada dua iaitu:Beragama Islam● Baru memeluk religius Islam● Ketua-ketua kaum yang memeluk Islam apa baik hubungan dengan ketua-ketua bukan Islam apa sejawatan atau sama tingkat dengannya.● Ketua-ketua kaum apa memeluk Islam apa masih lemah iman tetapi masih ditaati oleh orang- orang di bawah pimpinannya.● Orang-orang apa memeluk Islam yang tinggal di perbatasan yang berhampiran dengan negara musuh.Bukan beragama Islam● Boleh dipujuk supaya dimasukkan Islam.● Boleh dipujuk supaya tidak merbahaya kepada people Islam.AL-RIQABMemerdekakan orang-orang Islam daripada cengkaman perhambaan dan penaklukan samada dari segi cengkaman fizikal atau mental kemudian cengkaman kejahilan dan terbelenggu under kawalan orang-orang tertentu.AL-GHARIMINGolongan apa berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri, familic tanggungannya atau masyarakat apa memerlukan penyelesaian segera dan dibenarkan oleh tindakan syarak.FISABILILLAHMana-mana people atau pihak yang melibatkan diri dalam aktiviti yang menegak, batal dan mendakwahkan religius Islam serta kebajikannya. IBNU SABILMana-mana musafir Islam yang noël mempunyai bekalan (perbelanjaan) untuk memulakan perjalanan atau memisahkan bekalan (perbelanjaan) di dalam perjalanan bagi tujuan apa diharuskan melalui syarak.Semoga maklumat mengenai golongan-golongan apa layak resepsi zakat ini bermanfaat karena umat para pembaca beragama Islam.

Lihat lainnya: Kata Kata Menyentuh Hati Seseorang

*Had kifayah berbeza mengikut negeri. Silakan rujuk dengan institusi zakat negeri masing-masing buat pengiraan had kifayah.