*
*
CARI Carian lanjut
*
*
*
*Anda sedang menonton: Alat tradisional untuk membajak sawah

*
*
*
*
*
*
*
PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH
*
Penanaman Padi Secara tradisionalnya di Kedah - warisan Penanaman Padi Cara tradisionalnya Di Kedah Mula 4-18 di atas
3. Mengerjakan padi padi

Sementara menantikan anak padi (semai) tampan tempoh matang, petani-petani become terus menjalankan kerja-kerja membajak dan rapi petak-petak sawah. Kerja-kerja apa seringkali dilakukan oleh mereka ialah:

1. Menggala (Membajak) Sawah

Peralatan persawahan tradisional yang tangan kedua ialah tenggala. Biasanya tenggala ini dibuat daripada kayu-kayu terpilih apa senang dibentuk iaitu lazimnya kayu halban. Dalam menjalankan kerja-kerja ini selalunya tenaga kerbau tangan kedua tetapi ada ketikanya tenaga lembu digunakan. Tradisional kerja-kerja apa dijalankan dengan kuasa lembu memerlukan 2 ekor lembu kerana tenaga lembu noel sekuat tenaga kerbau. Fungsi alat tenggala ini ialah karena membalik-balikkan tanah sawah.

2. Menyisir (Sisir)

Setelah selesai kerja-kerja menggala (membajak), ketulan-ketulan negara semasa menggala akan dibiarkan selama beberapa days berendam air, bertujuan untuk melembutkannya. Untuk menghalus, merata dan menangani ketulan-ketulan negara serta membersihkannya daripada rumput rampai, sejenis tool persawahan tradisional yang disebut such penyisir ataukah sisir digunakan. Ada tiga types penyisir iaitu:


Penyisir KayuPenyisir ini mempan daripada woods cengal, halban atau kayu beruas dan mata atau giginya mempan daripada batang pokok pinang atau pokok nibong yang diraut halus.
Penyisir BesiPenyisir ini berbentuk serupa mencapai penyisir kayu. Ianya diperbuat daripada besi alles kecuali pemegangnya sahaja dibuat daripada kayu.
Penyisir Kapar / Sisir KaparPenyisir ini berbentuk T. Ianya dibuat daripada hutan dan matanya daripada batang nibong atau pinang.


Lihat lainnya: Soal Pai Kelas 6 Semester 1 Dan Kunci Jawaban

*
Menggala (Membajak Sawah)Kerja-kerja mengggala (bajak) persawahan sedang dilakukan oleh seorang petani dengan keuntungan tenggala apa ditarik oleh sebagai kerbau.
*
*
Kerbau Boleh dianggap kemudian jentera dalam proses membajak sawah. Ia ini adalah bertindak such penarik tenggala.
*
Sisir BesiPeranan dan fungsinya seperti sisir kayu iaitu karena menghalus, merata dan memecah ketulan-ketulan negara serta membersihkannya daripada rumput rampai.
*
*
Sisir KaparUntuk menarik kapar di di dalam petak sawah. Kebiasaannya, toolkit ini digunakan untuk menarik kapar di tempat-tempat yang noel boleh dimasuki oleh kerbau. Tempat-tempat tersebut ialah kawasan dalam dan penjuru petak sawah. Sisir kapar lebih kecil daripada sisir besar. Selain membuang kapar ia juga dapat meratakan tanah sawah.
*
| aset Penanaman Padi | 1. Penyediaan Tapak (Petak) Semaian | 2. Penyediaan benih Padi | 3. Mengerjakan sawah | Menggiling tanah | 4. Memindahkan Anak Padi (Semai) Dari Tapak Semaian | 5. Menanam Padi | 6. Penjagaan | musim hujan Menuai | Menggunakan kayu (Dong) | slam (Membanting) Padi | menengahi Padi | Menghuroi (Menguroi) | menyimpan Padi | penghasilan Beras | Menampi | Antara Bahasa Yang tangan kedua Oleh Petani mencapai Kerbau Semasa Mengerjakan sawah Padi | Peralatan-Peralatan Tradisional botani Padi |
*
*
Resolusi keunggulan 600 x 800 pixel